Between the Senses

Sensory forest walk with choreographer Thomas Eisenhardt.

This is not a performance
This is the reality
– experienced through 12 senses

Dette er ikke en forestilling
Dette er virkeligheden
– oplevet gennem 12 sanser

What do we do with new products all the time? Why create new performances when what already exists is so truly amazing?
Hvad skal vi med nye produkter hele tiden? Hvorfor skabe nye forestillinger når det, der allerede findes, er så helt igennem fantastisk?

Every meeting with nature is a possibility for a deep experience of presence. On these sensory forest walks, we indulge in the physical and aesthetic abundance of the forest, by connecting us to our experiences through 12 senses.

The senses become the bridge between our consciousness and our surroundings.

We do not only refer to the traditional five senses: sight, hearing, smell, taste and touch, but we indulge in the physical and aesthetic abundance of the forest by connecting to our experiences through 12 senses

The definition of a sense remains a cultural, biological and scientific subject. However, the sensory perception always leads us back to the present moment and our presence in the world. During this site specific event, the attention of the participants will be led through 12 different senses – and the space in between them.

Thomas Eisenhardt, Artistic director of Aaben Dans, will be guiding the tours. During the walk, he will sharpen the senses of the participants through specific exercises and guidance.

When Thomas Eisenhardt creates performances for Aaben Dans, working with the senses is a focal point of his methodical approach: “Sensuous perception has always – more or less intentionally – been at the centre of my work. Others have described my performances as aesthetically pleasing. In the last couple of years, I have engaged myself with concrete and phenomenological approaches to the different senses on many different occasions.”

Thomas has already guided these walks for many different groups and in various circumstances. The most recent one was for the Finnish SILENCE Festival in Lapland for the local citizens and visiting international artists.

We welcome the audience into the wild, abundant and calm embrace of the forest.

Tag, sammen med koreografen Thomas Eisenhardt, på en rejse gennem et landskab, og oplev det med hyperlokal følsomhed som om det var første gang.
Sanserne er broen mellem vores bevidsthed og omgivelserne.

Hvert møde med naturen er en mulighed for en dyb oplevelse af tilstedeværelse. På sanseturene giver vi os hen til skovens fysiske og æstetiske overvæld og forbinder os til det, vi møder gennem 12 sanser.

Vi er ikke kun henvist til de fem traditionelle: Syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen. Definitionen af en sans er både et kulturelt, biologisk og videnskabeligt område. Men sansningen vil altid lede os tilbage til nuet og til vores tilstedeværelse i verden. Under vejs på turen vil deltagernes opmærksomhed blive ført igennem 12 forskellige sanser – og rummet mellem dem.

Thomas Eisenhardt, der til dagligt er kunstnerisk leder af egnsteatret Aaben Dans guider turene. Gennem konkrete øvelser og instruktioner fokuserer og skærper han deltagernes sansning under vejs. Metodisk er sansearbejdet centralt, når Thomas Eisenhardt skaber forestillinger på Aaben Dans: ”Sanselig perception har altid – mere eller mindre bevidst – været omdrejningspunkt i mit arbejde. Andre har ofte beskrevet mine forestillinger som sanselige. I de seneste år har jeg ad flere veje engageret mig i konkrete og fænomenologiske tilgange til forskellige sanser”.

Vi byder publikum velkommen i skovens vilde, overdådige og stille favn.

PRACTICAL

The walk will take place regardless of weather conditions. Therefore we remind the audience to wear practical clothes and footwear, suited for the weather on the particular day (no umbrellas).

Unfortunately, the tour is not suited for physically impaired.

Parts of the tour will be in silence.

The sensory walk is offered and produced by Aaben Dans and will be guided by Thomas Eisenhardt.

Praktisk information
Sansevandringen vil blive gennemført uanset vejret. Vi minder publikum om at tage praktisk tøj – og fodtøj – på, der passer til dagens vind og vejr og som kan tåle at blive beskidt (ikke paraplyer).  Turen kræver almindelig førlighed. Dele af turen vil foregå i tavshed.

Meeting point: Parking lot at Kattinge Værk, Boserupvej 150, 4000 Roskilde.

The team behind

Guide Thomas Eisenhardt, Artistic Director Aaben Dans

Dates

2023

Nov.12
Sunday, / 09:45
Buy ticket

2024

Mar.17
Sunday, / 09:45
Buy ticket
May.26
Sunday, / 18:45
Buy ticket

In Boserup Forest

3 hours
Duration
16
Age