The Labyrinth

25.-27.01.24

Med kroppen fortæller vi historien om at være menneske

Aaben Dans er egnsteater i Roskilde og arbejder med dansen som udtryksform. Vi laver tværæstetisk og nytænkende scenekunst på et højt kunstnerisk niveau med kroppen i centrum.

Læs mere

Seneste nyt

Tusind tak for støtte til og samarbejde omkring at få udviklet vores nye, flotte hjemmeside

Tak for økonomisk støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, puljen ”Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre” til projektet!
Og tak til 1508 og Brand by Hand for godt og intenst samarbejde omkring udviklingen af siden.

Nyt netværk vil styrke dans og koreografi i Danmark
Bora Bora, Dansehallerne, Momentum og Aaben Dans

Pressemeddelelse:
Bora Bora, Dansehallerne, Momentum og Aaben Dans er gået sammen om at etablere et nyt nationalt netværk for dans og koreografi. Hensigten med netværket er at understøtte kunstformens udvikling og at styrke koreografernes mulighed for at producere og præsentere i hele landet. De fire centrale danseaktører har lavet en fælles analyse af behovene inden for dans og koreografi, og helt centralt er behovet for stærkere relationer og øget udveksling på tværs.
Udviklingsmidler fra Bikubenfonden:
Dialogen mellem Bora Bora, Dansehallerne, Momentum og Aaben Dans tog fart i 2022, og i foråret 2023 har Bikubenfonden tildelt de fire aktører vigtige udviklingsmidler til et pilotprojekt for netværket med to praktiske nedslag. I det første nedslag, som afvikles dette efterår med præsentation i december og januar, samarbejder de fire organisationer om at programmere og turnere en on tour-version af formatet Aabent Laboratorium, som Aaben Dans har drevet siden 2012 med fortløbende udvikling. I det andet nedslag kuraterer de fire organisationer i fællesskab en kommende dansk-baseret produktion, som de sammen co-producerer og co-præsenterer i 2024.
Med afsæt i de praktiske erfaringer fra pilotprojektet vil Bora Bora, Dansehallerne, Momentum og Aaben Dans udvikle en fremadrettet model for netværket. Det er de fire organisationers ambition, at flere aktører bliver aktive partnere i netværket.

Tilmelding til dansehold forår 2024

Vi har åbnet for tilmeldingen til forårets dansehold. Se oversigten over de 6 hold, vi udbyder og tilmeld dig eller dit barn på siden her…