Få dansen ud til jer

Med fokus på at skabe og medskabe og finde glæde i den, man er, tilbyder vi at komme ud til jer med danseforløb, der er tilpasset jeres behov og ønsker.
Uanset form og indhold vil det
• Indsprøjte glæde, engagement og fysisk aktivitet i jeres hverdag
• Styrke gruppens tværfaglige og sociale kompetencer
• Højne gruppedynamik og –trivsel
• Bringe kunst og kreativitet ind i jeres fællesskab

Daginstitutioner og skoledans for 0.-1. årgang

Bevæg dig som insekterne

Det er fantastisk spændende at se, hvordan insekter bevæger sig. Sommerfugle vifter let med vingerne for at flyve, edderkopper kravler på væggene med sine otte ben, bænkebidere ruller sig sammen til en kugle og myrer arbejder hårdt i fællesskab. Men har du nogensinde selv prøvet at være et insekt og bevæge dig som et? Kravle eller springe i tyndt græs, skøjte på vandet eller bide nænsomt i tørre blade? Til workshoppen bliver du en bevægelsesmester ligesom insekterne.

Minimum 2 lektioner á 45 min.
Læs mere
Skoledans: 2.-3. årgang

Lad kroppen skabe historier

Det er fantastisk selv at skabe. Og børn gør det hele tiden. Deres bevægelige kroppe og fortællelystne hoveder sprudler af fantasi og lyst til at dele. Vi går på opdagelse i deres historier, billeder og stemninger, prøver at være mystiske fantasivæsner og leger med kroppens egne sjove ideer. Eleverne sætter arme og ben på tanker, lægger krop til en masse slags bevægelser og lader hovedet vælge de bedste. I danseforløbet træner børnene deres kreativitet, når de skaber noget fra bunden. Det kræver at de arbejder tæt sammen, når de samler alle delene til fortællinger, som de viser for hinanden. Og så er det sjovt at høre, hvad de andre ser og synes om det, man har lavet.

Fire dages undervisning med to lektioner ad gangen - i alt 8 lektioner
Dimensioner i fokus under DE 7 K`ER: Kreativitet, kommunikation og kunst
Læs mere
Skoledans: 4. årgang

Krop og bevægelse

Med legen i centrum lærer eleverne deres egne og andres fysiske formåen at kende. De udforsker kroppens muligheder og teknikker og leger med størrelser som udtryk, balance, styrke og mod. De tænker, prøver ting af sammen med deres klassekammerater i skiftende grupper. Med hinandens hjælp løser de fysiske opgaver, der giver nye oplevelser af dem selv og de andres betydning og karakter.

16 lektioner
Dimensioner i fokus under DE 7 K`ER: Krop, kollektivitet og kunst
Læs mere
Skoledans: 5. årgang

Færdigheder og relationer

Elevernes fysiske formåen er de grundsten, der skal bygges med, når eleverne selv skaber små koreografier. Gennem den kreative skabelsesproces improviserer de, vælger mellem forskellige løsninger, tager ansvar og overvinder udfordringer. De giver deres arbejde form, og indretter det efter størrelser som tid, rum, koordination og udvikling. Med deres viden om kroppens bevægelsesmuligheder farver de koreografierne med udtryk, stemning og energi.

16 lektioner
Dimensioner i fokus under DE 7 K`ER: Krop, kreativitet og koreografi
Læs mere
Skoledans: 6. årgang

Identitet og samfund

Eleverne trækker på hele deres fagregister, når de går ind i dansearbejdet på 6. årgang. De planlægger og arbejder med overordnede temaer, som de måske har hentet fra andre fag. I deres koreografier og visninger for hinanden får ”performance” vægt. De arbejder med størrelser som æstetik, historier og publikum. Og de tager stilling til hinandens arbejde med feedback, perspektiver, analyser og diskussioner.

16 lektioner
Dimensioner i fokus under DE 7 K`ER: Kollektivitet, kommunikation og kritisk tænkning
Læs mere
Skoledans 7.-8. årgang

Fællesskab og individualisme

Det relationelle og identitetsdannelse er i fokus, når eleverne arbejder med sammenhæng mellem begreberne: Fællesskab og individualisme. Indgangen går gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde i et kreativt fællesskab, der tager udgangspunkt i dans og koreografi som kunstnerisk udtryk. Eleverne prøver på egen krop og med konkrete opgaver at skifte mellem at tage ansvar, tage ledelsen og lade sig lede. Gennem fælles erfaringer og refleksioner får de et nyt og nuanceret indblik i klassens sociale struktur og dynamik. Det giver dem redskaber til at perspektivere på både sig selv og gruppen. På 8. årgang får eleverne også mulighed for at tilkoble et nyt og undersøgende blik på kroppen. Denne centrale og fantastiske organisme vi har til fælles, der med sine funktioner, rytmer, bestanddele og processer er udgangspunktet for vores liv. Eleverne sætter sig ind i kroppens anatomi, åndedræt, kredsløb, led eller muskler og omsætter disse komplekse, mekaniske og organiske systemer i koreografier.

16 lektioner
Dimensioner i fokus under DE 7 K`ER: Krop, koreografi, kommunikation og kunst
Læs mere
Skoledans: 9. årgang, idræt

Bevægelse, kreativitet og musik

Dans er blevet eksamensfag for 9. klasse. Grib denne mulighed og få en professionel danser med ind i idrætstimerne til at danse med de ældste elever og hjælpe skolerne i danseundervisningen med et direkte eksamensfokus.

5 moduler a to lektioner - i alt 10 lektioner
Læs mere
Skoledans: Specialklasser

Jeg kan, hvad vi kan

Dans, bevægelse og koreografi for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. De hurtige, de kreative, kørestolsbrugeren, dem der er stærke i systemer og dem, der kan noget med armene. Alle mennesker har krop og bevægelse til fælles. Og alle kan danse, uanset hvilken krop og hvilket hoved, man er født med. Når vi sætter dans på skoleskemaet, kan vi glæde os til, at vi skal skabe og bevæge os sammen. Både elever og lærere vil mærke, hvordan god energi fylder krop og rum, når vi ser, hvor forskellige udtryk og muligheder vi har tilsammen. Og alle har del i succesen, når vi prøver noget nyt, løser opgaver på gulvet og deler det, vi har lavet. Danseforløbet bliver skræddersyet i tæt samarbejde mellem skolens lærere og danseunderviseren, så det tager hensyn til elevernes særlige behov og for elevgruppen samlet. Arbejdet er bygget op omkring genkendelige og tydelige rammer og formidles med vægt på kropslig og visuel kommunikation.

16 lektioner
Dimensioner i fokus under DE 7 K`ER: Krop, kreativitet og kollektivitet
Læs mere

Praktisk information

Om undervisningen

Aaben Dans arbejder med dansen og kroppen som udtryksform. Vi bygger bro mellem den professionelle scenedans og vores lokalmiljø gennem forestillinger og kunst- og performancerelateret undervisning og aktiviteter.

Teatrets kunstneriske arbejde med at skabe nye forestillinger er kernen i alle vores aktiviteter. Herfra trækker vi de erfaringer om bl.a. kreativitet, kunstneriske processer, samarbejde og performance, som vi deler og arbejder videre med i vores undervisning, der er karakteriseret ved et ikke-konkurrerende og samskabende miljø, hvor den individuelle udvikling samtidig tilgodeses.

Aaben Dans tilbyder danseundervisning til folk i alle aldre. Undervisningen foregår på teatret eller på skoler og institutioner.

For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, vi beder om

• I stiller en opvarmet og ren gymnastiksal eller andet egnet danselokale til rådighed med et musikanlæg til både CD og Ipod.
• Der skal være ro i salen til undervisningen – det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
• Deltagerne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder eller strømper
• Ved undervisning på skoler forventes læreren at være til stede og deltagende, hvis ikke fysisk deltagende, så som observatør. Dels for at kunne hjælpe, hvis der er elever der har brug for det, og dels for at de erfaringer der bliver gjort i løbet af ugen kan bruges og forankres i klassen bagefter.

Forud for danseforløbet vil I blive kontaktet af danseunderviserne, så I kan forventningsafstemme omkring forløbet, og aftale omkring det praktiske med skemalægning, bemanding, hvornår – og for hvem – hvis der skal være visning m.v. Der bliver også aftalt, hvis I gerne vil arbejde med et konkret tema under hovedoverskriften.

Pris

Prisen pr. lektion er 550 kr. plus moms.

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og jer, planlægning af forløbet,  administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.

For yderligere information kontakt os på mail: mail@aabendans.dk eller Tlf: 3582 0610

Hør mere og tilmelding

Vil du høre mere og/eller tilmelde dig?

Kontakt os på:

Mail: mail@aabendans.dk

Tlf.: 35 82 06 10