De 7 K´er – 7 dimensioner i danseundervisningen

Danseundervisning rækker langt ud over selve dansetimen på gulvet. Gennem arbejdet med krop, koreografi og bevægelse lærer man samtidig en masse tværfaglige discipliner som kommunikation, samarbejde og performance.  Aaben Dans har udviklet modellen De 7 K´er, der viser 7 tværfaglige dimensioner i vores danseundervisning.

De 7 dimensioner

Krop


Opvarmning, kropsbevidsthed. Kroppens dele, led, muskler, knogler. Teknik, styrke, stræk, balance. Sanselighed, tilstedeværelse. Undersøgelse af bevægelsesmuligheder.

Kreativitet


Leg, improvisation, frihed, ideer. Fantasi, forestillingsevne. Muligheder, afprøvning, lave fejl, opdagelser, valg.

Koreografi


Bevægelse, rum, tid. Iscenesættelse. Udvikling, instruktion, timing, tempo, retning, niveauer, form, koordination. Fortælling, følelser, stemning, energi, fokus.

Kollektivitet


Grupper, roller, køn, identitet, mangfoldighed. Relationer, kontakt, tillid, ansvar. Empati, anerkendelse, spejle, støtte, hjælpe. Fællesskab, medvirke. Samarbejde, samtænke, udveksle.

Kommunikation


Visning, deling, iscenesættelse. Billeder, historier. Tydelighed, udstråling, attitude. Parathed, nærvær. Afsender, modtager.

Kunst


Æstetik, raffinering, kvalitet. Abstraktion. Koncept, udtryk, helhed. Kontekst, relevans. Beslutninger, mod, insisteren. Forestilling.

Kritisk tænkning


Analyse, fortolkning, betragtning, konstruktiv feed back, spørgsmål, forklaring, instruktion, opmærksomhed, afkodning af tegn og figurer, vurdering og diskussion af kvalitet.