Kirkekoncert

Dans og tværfløjte i kirke
Danseren Thomas Eisenhardt og fløjtenisten Yael Acher arbejder som en integreret del af gudstjenesten og sætter bevægelse og musik i sammenhæng med et udvalgt tekststykke fra bibelen.
Både kunst og religion var engang placeret centralt i samfundet omkring kirken, men er siden gledet fra hinanden. Den fælles kilde er dog stadig den samme: det spirituelle. Disse særlige kirkeopførelser sker i et ønske om at bibringe ordet det non-verbale og umiddelbare udtryk, samt at bibringe kunsten det åndelige.
Der ligger et stort potentiale i mødet mellem kunsten og kirken, som Åben Dans gerne vil udforske og bruge. Samarbejdet er yderst frugtbart for alle implicerede parter, der er glade for den anderledes oplevelse af mødet mellem ordet, kroppen og musikken.
Efter eget valg af tekst og lejlighed skabes værket i tæt samarbejde med kirkens personale, ligesom hele gudstjenestens forløb og liturgi planlægges sammen.
Udtalelse om tidligere projekter fra Lund Domkirke og Husum Vold Kirke kan indhentes ved at kontakte Åben Dans.

We found both Thomas and Yael very ambitious and keen to enter into dialogue concerning the service. Their professional integrity combined with a sensitivity to the sacred room and the message to Gods light entering the world made a cooperation very enriching.
Ann-Charlotte Miller og Erik Isaksson, studenterpræster i Lund, den 17.december 2000.

Resultatet blev en enestående performance med tekstlæsning, dans, gestus og musik, med få, velvalgte rekvisitter … der af alle, som var til stede, blev betegnet som ’gribende’ og ’grænseoverskridende, med overraskende effekter og ny udnyttelse af kirkerummet.
Eva Maria Jensen, organist ved Husumvold Kirke, den 28. marts 2000.

Holdet bag

Danser Thomas Eisenhardt

Fløjtenist Yael Acher

Produceret af Aaben Dans

Premiere 2000

2000

Info

Ukendt
Minutter
Voksen
Alder

Hos Aaben Dans

Rabalderstræde 10
Musicon, Roskilde