Om os

Vi vil bevæge vores publikum på underholdende, vedkommende og tankevækkende måder. Hvert år skaber vi, i samarbejde med komponister, videodesignere, billedkunstnere med mere, mindst to nye forestillinger helt fra bunden. Mindst én af dem er for børn og unge.

Dans fra vugge til grav

Vi tror på kunstens evne til at tale på tværs af generationer. Vores verden kan opleves og opfattes på utallige måder, afhængigt af hvem du er og hvad du har oplevet før. Mennesker af alle aldre kan nyde en dag sammen på stranden – det kan de også i teatret. Vi skaber dans der kunstnerisk føde og indhold for alle aldre. Vi tilbyder fælles og samlende oplevelser for mennesker i alle livets faser fra 0 til 100 år.

Folkelig avantgarde

Vi tror på kunstens evne til at kaste nye perspektiver over vores liv. Vi vil skabe gode, sanselige og overraskende forestillinger om tidens aktuelle emner, der kommunikerer til et bredt publikum. Med åbne øjne undersøger vi, hvad dansen kan og vil i vores samtid. Vi arbejder med at skabe nye og vedkommende former for scenekunst. Vi laver folkelig avantgarde.

En flod

Vi inviterer gæstekunstnere indenfor og arbejder på tværs af kunstarterne for at forny og udfordre vores udtryk. Aaben Dans ser sig selv som en flod hvor vandet aldrig står stille. Et sted for bevægelse, iltning og kreativitet. Vi arbejder med kunstneriske udvikling, både i vores egne produktioner, men også gennem at understøtte unge kunstnere. Vi opdyrker det professionelle kunstneriske vækstlag lokalt og nationalt.

Vi vil samle, mennesker med helt forskellige baggrunde og betingelser. Det kan være med brede aldersspænd eller det kan være mennesker af forskelligt socialt eller kulturelt ophav – mental eller fysisk situation. Vi skaber bro til, og åbner dørene for, mennesker der ikke nødvendigvis selv søger kunstneriske oplevelser. Vi arbejder med institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og specialskoler, hvorigennem vi kan nå et diverst felt af elever og studerende, der ellers ikke ville opleve ny scenekunst. Vi laver med aktiviteter i det offentlige rum, hvor borgere kommer til at møde kunsten som en del af deres hverdag, uden selv at have opsøgt den.

SWOP – international festival for børn og unge

På lige år smelter det lokale og internationale sammen, når vi præsenterer det bedste, vi har kunne finde på den europæiske dansescene for ungt publikum. Festivalprogrammet, med både danske og internationale forestillinger, lægges, så der er forestillinger og aktiviteter for børn, unge og voksne i alderen 1/2 år og opefter. Festivalen inddrager både det private publikum, skoler og institutioner ligesom kunstnere og arrangører fra ind- og udland. Ud over forestillingerne er der altid et væld af sideløbende oplevelser i form af interaktive events som for eksempel SWOP dans, kreative installationer, koncerter samt et seminar for professionelle der arbejder med dans, krop og kunst for børn og unge. Du kan læse meget mere om SWOP her på siden når festivalen nærmer sig.
Under SWOP festivalen er alle begivenheder gratis så økonomien ikke skal stå i vejen for at deltage.

Tre aktivitetsfelter

Forestillinger

En af de primære funktion hos Aaben Dans er at skabe forestillinger, som vi viser lokalt, nationalt og internationalt.

Vores forestillinger har altid kroppen og koreografien i centrum, men bliver skabt i tætte samarbejder på tværs af kunstarter som for eksempel musik, billedkunst, dramatik, videokunst, landskabsarktitektur med mere. Vores forestillinger kan variere i størrelse fra soli til store gruppestykker med op til 30 medvirkende inklusive statister. De kan være skabt til en konventionel teatersituation med scene og publikumsopbygning, de kan være skabt til rumme publikum i selve scenografien, men de kan også være stedspecifikke og på forskellige måder aktivt inddrage publikum.

Vi har for eksempel lavet forestillinger i mørke, i kolde betonhaller samt vandringer gennem boligkvarterer og skove, ligesom vi har lavet installatoriske forestillinger for spædbørn, forestillinger for og med plejehjemsbeboere og på Skuespilhusets store scene i København.

 

 

Kunst og læring

Vi skaber bro til institutioner og skoler samt publikum i Roskilde, med pædagogisk og didaktisk arbejde gennem feltet kunst og læring.

En vigtig del af vores arbejde som egnsteater er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og lokalsamfundet. Deriblandt at bruge vores redskaber fra de kunstneriske processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Vi har valgt at kalde hele dette felt, med aktiv deltagelse i dansen og scenekunsten, for Kunst og Læring.

Det er alment anerkendt, og forskningsmæssigt bekræftet, at kreativitet og kropslighed er befordrende både for en bedre læring og et bedre socialt læringsmiljø. Når vi arbejder med dans og kreative processer i skolen, er målet ikke, at eleverne skal leve op til, eller tilegne sig, specifikke dansefærdigheder. Målet er, at de gennem dette arbejde får erfaringer med for eksempel at samskabe i grupper, at se og anerkende hinandens evner, at være entreprenører for egne ideer, at lytte til og forstå andres, at give konstruktiv feedback, deltage i et ligeværdigt kreativt fællesskab ect. Kort sagt tværfaglige kompetencer, der kan bruges i alle de andre fag. Og efterfølgende også kompetencer til at være en aktiv deltagende kritisk borger i et demokratisk samfund.

Vores undervisning i skolerne er baseret på vores egen praksisudviklede og tværfaglige model, De 7 K’er, der, med inspiration fra 21. century learning skills beskriver læringsdimensionerne i arbejdet med dans i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kommunikation, Kunst og Kritisk Tænkning.

 

 

 

Kunstnerisk Udvikling

Og endelig faciliterer vi kunstnerisk udvikling ved at arbejde med, og give plads til, det professionelle vækstlag inden for dans og koreografisk scenekunst.

Aabent Rum: er et længerevarende residensprogram, hvor udvalgte koreografer inviteres til at arbejde hos Aaben Dans med deres kunstneriske virke over en etårig periode. Vi stiller, ud over studie og produktionslokaler, teatrets  ekspertise og knowhow til rådighed for de unge kunstnere. Der er ingen grænser for, hvad koreograferne må arbejde med. De bestemmer selv, hvad der giver mening for dem – lige der, hvor de står i deres kunstneriske karriere. Aaben Dans ser og lytter – og guider løbende.

Koreograferne kvitterer med inspiration – både til Aaben Dans, til hinanden, til det professionelle miljø og til det lokale publikum i mindre visninger, interventioner, workshops, symposier, digitalt eller andre offentlige arrangementer.

Aabent Laboratorium: giver up-coming kunstnere lejlighed til at vise allerede skabte værker for publikum i en professionel setting. Værkerne udvælges efter et ”open call”. De valgte kunstnere tilbydes et honorar, en kort prøveperiode og teknisk assistance. Aaben Dans står for markedsføring samt facilitering af gensidig kunstnerisk peer-to-peer sparring. Denne platform appellerer til et blandet publikum af både lokale borgere og professionelle fra dansemiljøet. Aftenen sluttes som regel af med en artist talk mellem publikum og kunstnere.

Internationalt samarbejde: Aaben Dans har et stort internationalt netværk, opbygget gennem mange år. Teatret har haft fortløbende og meget givtige europæiske samarbejdsprojekter siden 2011. Utallige unge danske kunstnere er blevet sendt ud i Europa for at arbejde med kollegaer. Europæiske kunstnere er kommet til Roskilde og har arbejdet for og med skole- og børnehavebørn. Den største manifestation af vores internationale samarbejder er vores tilbagevendende internationale festival med dans for børn og unge: SWOP, som er både blevet en fast del af Aaben Dans og af Roskildes kulturtilbud.

 

 

 

 

Formalia

Bestyrelse

Ajs Dam (forperson), Chef for virksomhedssamarbejder i Verdensnaturfonden

Anette Schjødt Thorsen, direktør i Byrum Skole

Anne Katrine Hornemann (næstforperson), Bystrategisk rådgiver

Kasper Bæk, Områdedirektør Sydbank Område Sjælland

Leiv Arne Kjøllmoen, Teaterleder Odsherred Teater

Vedtægter

Læs Aaben Dans vedtægter her…

Årsregnskaber

Se Aaben Dans Årsregnskaber for
2023 her…
2022 her…
2021 her…
2020 her…
2019 her…

Strategiplan og Egnsteateraftaler

Strategiplan 2023 her…

Egnsteateraftale 2017-20 her…
Egnsteateraftale 2021-24 her…

Evalueringer og SWOP rapport

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har offentliggjort deres evaluering af Aaben Dans som egnsteater. Læs hele rapporten af Steen Nørgaard her…

SWOP rapport 2022
Læs rapporten af Erik Pold her…